Trwa ładowanie...
df6c8aq
df6c8aq

ARR: Lekki wzrost cen zbóż, bydła, art. mlecz.; drobiu bez większych zmian do VI

Warszawa, 08.02. 2016 (ISBnews) - Ceny skupu zbóż w kraju do czerwca bieżącego roku gospodarczego będą powyżej cen ubiegłorocznych. W pierwszych miesiącach 2016 r. ceny skupu wieprzowiny powinny lekko rosnąć, a niższe będą ceny wołowiny i mleka, a ceny kurcząt brojlerów po wzroście ustabilizują się na zeszłorocznym poziomie, prognozuje Agencja Rynku Rolnego (ARR).
Share
df6c8aq

W pierwszej połowie sezonu 2015/2016, w wyniku przewagi globalnej podaży zbóż nad popytem, ceny ziarna na rynku światowym utrzymywały się na poziomie niższym niż przed rokiem. W Polsce, w wyniku słabych zbiorów spowodowanych suszą, ceny zbóż są wyższe od notowanych rok wcześniej.

Zmniejszenie zasobów zbóż w kraju może wywierać presję na wzrost cen. Jednak wzrost ten będzie ograniczany dużą podażą zbóż na świecie, w tym w krajach UE oraz krajach WNP. Zespół Ekspertów ocenił, że ceny skupu zbóż w kraju do końca bieżącego sezonu (2015/2016) mogą powoli rosnąć i w czerwcu 2016 r. mogą być wyższe niż rok wcześniej. Zespół ekspertów ocenił, że przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce do czerwca 2016 r. mogą kształtować się następująco: pszenica ogółem w marcu 2016 r. na poziomie 680-710 zł/t, a w czerwcu 2016 r. 690-740 zł/t; pszenica konsumpcyjna odpowiednio 700-740 zł/t i 710-760 zł/t. Z kolei w przypadku żyta odpowiednio 530-560 zł/t i 540-580 zł/t.

Postępujący spadek produkcji w Polsce i możliwe osłabienie presji podaży wieprzowiny na rynku UE będą sprzyjały wzrostowi cen skupu trzody chlewnej w pierwszej połowie 2016 r. W marcu 2016 r. krajowe ceny skupu żywca wieprzowego mogą być niższe od notowanych rok wcześniej, a w czerwcu - zbliżone do ubiegłorocznych, podano w raporcie.

df6c8aq

Zespół ekspertów, biorąc po uwagę zmiany krajowej podaży i popytu, przewiduje, że średnie ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce w prognozowanym okresie mogą kształtować się następująco: Cena żywca wieprzowego w marcu 2016 r. 4,0-4,2 zł/kg, a w czerwcu 2016 r. 4,2-4,5 zł/kg.

"Utrzymujący się popyt zagraniczny na wołowinę będzie stymulował wzrost cen tego mięsa, jednak przewidywany na 2016 r. wzrost światowej i unijnej produkcji może ograniczyć dynamikę wzrostu cen. Również w Polsce, dzięki możliwości lokowania wołowiny na rynku unijnym oraz nowych rynkach zbytu, ceny skupu bydła mogą wykazywać tendencję do wzrostu. Jednak w pierwszej połowie 2016 r. ceny skupu bydła ogółem i młodego bydła mogą być tylko nieznacznie wyższe niż w pierwszej połowie 2015 r." - czytamy w raporcie.

W tej sytuacji zespół ekspertów uwzględniając wahania sezonowe przewiduje, że ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco: bydło ogółem 6,0-6,3 zł/kg w marcu 2016 r. i 6,0-6,4 zł/kg w czerwcu 2016 r. Młode bydło rzeźne odpowiednio 6,2-6,5 zł/kg i 6,3-6,7 zł/kg.

W pierwszej połowie 2016 r. zarówno unijny, jak i krajowy rynek drobiu będą pod wpływem wysokiej podaży, co znajdzie odzwierciedlenie w relatywnie niskim poziomie cen. Jednak rosnące możliwości lokowania polskiego drobiu na rynkach zagranicznych oraz przewidywany spadek produkcji wieprzowiny mogą przyczynić się do wzrostu cen skupu kurcząt, podała ARR.

df6c8aq

"Ocenia się, że po znacznym sezonowym i koniunkturalnym spadku cen w czwartym kwartale 2015 r., w pierwszej połowie 2016 r. ceny skupu kurcząt brojlerów będą wykazywały tendencję wzrostową, ale poziom cen będzie zbliżony do notowanego w analogicznych okresach 2015 r." - czytamy dalej.

Uwzględniając wahania sezonowe, zespół ekspertów prognozuje, że przeciętne ceny skupu kurcząt brojlerów do czerwca 2016 r. mogą kształtować się następująco: kurczęta brojlery 3,3-3,5 zł/kg z marcu 2016 r. i 3,5-3,7 zł/kg w czerwcu 2016 r.

W związku z dalszym wzrostem produkcji mleka na świecie oraz wyhamowaniem wzrostu gospodarczego w Chinach, a także kryzysem polityczno-społecznym na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, w pierwszej połowie 2016 r. nie należy oczekiwać poprawy koniunktury na światowym rynku mleka.

Zespół ekspertów ocenia, że w marcu 2016 r. ceny skupu mleka mogą utrzymywać się na poziomie o 2-7% niższym niż rok wcześniej. Dopiero w drugim kwartale, pomimo sezonowego spadku, ceny mleka mogą być nieco wyższe niż przed rokiem.

df6c8aq

W pierwszym kwartale 2016 r. ceny odtłuszczonego mleka w proszku i masła mogą utrzymywać się na poziomie znacznie niższym niż w roku 2015. W drugim kwartale ceny OMP mogą być zbliżone do notowanych rok wcześniej, podczas gdy ceny masła mogą wykazywać niewielki wzrost.
Zespół przewiduje następujący poziom cen skupu mleka oraz cen zbytu przetworów mleczarskich: mleko surowe 113,0-118,0 zł/hl w marcu 2016 r. i 110,0-117,0 zł/hl w czerwcu 2016 r. Masło w blokach odpowiednio 13,1-13,7 zł/kg i 13,1-13,9 zł/kg. Mleko odtłuszczone w proszku odpowiednio 7,4-7,8 zł/kg i 7,5-8,0 zł/kg.

(ISBnews)

df6c8aq

Podziel się opinią

Share
df6c8aq
df6c8aq