Trwa ładowanie...
d180hp9
espi

ART & BUSINESS MAGAZINE - Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnośc ... - EBI

ART & BUSINESS MAGAZINE - Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki (15/2014)
Share
d180hp9
NEW CONNECT
Raport EBI nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Treść raportu:
Emitent informuje, iż w dniu 8 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Art&Business Magazine S.A. podjęła uchwałę nr 2 w sprawie oddelegowania Pana Pawła Makowskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki. Życiorys zawodowy Pana Pawła Makowskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
PawelMakowski-zycioryszawodowyPrezesaZarzadu-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d180hp9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Makowski członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d180hp9

Podziel się opinią

Share
d180hp9
d180hp9