Trwa ładowanie...
d2hgk1n
d2hgk1n
espi

ART & BUSINESS MAGAZINE - Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii A2 (12/2015) - EBI

ART & BUSINESS MAGAZINE - Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii A2 (12/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2hgk1n
NEW CONNECT
Raport EBI nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii A2
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Artnews S.A. (?Emitent?) informuje, iż w dniu 3 marca 2015 roku Emitenta dokonał przedterminowego, częściowego wykupu obligacji serii A2. Emitent wyemitował 3 obligacje serii A2 w dniu 22 października 2014 roku. Obligacje serii A2 są obligacjami zabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki 9,25 proc. w skali roku. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa wartości emisyjnej i wynosi 500.000 zł. O emisji obligacji Emitent poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 76/2014 z dnia 23 października 2014 roku. W wyniku przedterminowego, częściowego wykupu Emitent wykupił 2 obligacje serii A2 o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Izabela Depczyk Prezes Zarządu
Cezary Klimont Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hgk1n

Podziel się opinią

Share
d2hgk1n
d2hgk1n