Trwa ładowanie...
d2nctn8

ARTERIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)

ARTERIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (3/2013)

Share
d2nctn8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARTERIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Arteria S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) zwanego dalej "Rozporządzeniem", podaje do wiadomości następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku: Skonsolidowane raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 - 15 maja 2013 roku - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 - 14 listopada 2013 roku Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2013 roku - 2 września 2013 roku Raporty roczne za 2012 rok: - jednostkowy raport roczny za rok 2012 - 21 marca 2013 roku - skonsolidowany raport roczny za rok 2012 - 21 marca 2013 roku Zarząd Arteria S.A., działając na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia informuje
ponadto, iż w 2013 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawiera odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Zarząd Arteria S.A. informuje jednocześnie, i zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, w 2013 roku nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz w oparciu o § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nctn8

| | | Arteria Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARTERIA S.A. | | Handel | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-797 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jana Rosoła | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 646 80 72 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.arteriasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527 24 58 773 | | 140012670 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Marcin Marzec Prezes Zarządu
2013-01-28 Piotr Wojtowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nctn8

Podziel się opinią

Share
d2nctn8
d2nctn8