Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

ARTERIA S.A. - Zawiadomienie Union Investment TFI S.A. o przekroczeniu 12% na WZA (3/2014)

ARTERIA S.A. - Zawiadomienie Union Investment TFI S.A. o przekroczeniu 12% na WZA (3/2014)
Share
d45i5zz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARTERIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Union Investment TFI S.A. o przekroczeniu 12% na WZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Arteria S.A. podaje do wiadomości o otrzymaniu następujących zawiadomień z Union Investment TFI S.A. : Zawiadomienie nr 1: Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, 00-633 Warszawa, na podstawie przepisów art.69 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz U 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami), działając w imieniu zarządzającego przez siebie funduszu UniFundusze FIO oraz klientów zarządzanych przez Towarzystwo portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych ( "Portfele") informujemy, że w wyniku dokonania transakcji nabycia na rynku regulowanym 35 000 akcji spółki Arteria S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Rosoła 10, 02-797 Warszawa,
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000226167, w dniu 10 lutego 2014 r. udział Funduszu i Portfeli w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmienił się ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2%. Przed transakcją nabycia akcji Spółki tj. na dzień 9 lutego 2014 roku., Fundusz i Portfele posiadały łącznie 508 356 akcji Spółki, co stanowiło 11,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 11,89% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 11,89% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po transakcji nabycia akcji Spółki, Fundusz i Portfele posiadają łącznie 543 356 akcji Spółki, co stanowi 12,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 12,71% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 12,71% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie podpisali: Zbigniew Jakubowski- Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI S.A. Ryszard Rusak ? Prokurent Union Investment TFI S.A.
Zawiadomienie nr 2 Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, 00-633 Warszawa, na podstawie przepisów art.69 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz U 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami), działając w imieniu zarządzającego przez siebie funduszu UniFundusze FIO (" Fundusz") informujemy, że w wyniku dokonania transakcji nabycia na rynku regulowanym 35 000 akcji spółki Arteria S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Rosoła 10, 02-797 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000226167, w dniu 10 lutego 2014 r. udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmienił się ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2%. Przed transakcją nabycia akcji Spółki tj. na
dzień 9 lutego 2014 roku., Fundusz posiadał łącznie 501 356 akcji Spółki, co stanowiło 11,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 11,73% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 11,73% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po transakcji nabycia akcji Spółki, Fundusz posiada ogółem 536 356 akcji Spółki, co stanowi 12,55% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 12,55% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 12,55% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie podpisali: Zbigniew Jakubowski- Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI S.A. Ryszard Rusak ? Prokurent Union Investment TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Informacja poufna nr 1.pdf | | | | | | | | | | |
| | Informacja poufna nr 2.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Arteria Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Rosoła 10
(ulica) (numer)
22 646 80 72 22 646 40 73
(telefon) (fax)
inwestorzy@arteriasa.pl www.arteriasa.pl
(e-mail) (www)
527 24 58 773 140012670
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Marcin Marzec Prezes Zarządu
2014-02-12 Piotr Wojtowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz