Trwa ładowanie...
dp2yfgo

ARTP - Utworzenie spółki zgodnie z przyjętą strategią Emitenta (17/2015) - EBI

ARTP - Utworzenie spółki zgodnie z przyjętą strategią Emitenta (17/2015)

Share
dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Utworzenie spółki zgodnie z przyjętą strategią Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ARTP Capital S.A. z siedzibą w Opolu ( ?Emitent? ) informuje, że w dniu 4 września 2015 roku utworzył wspólnie z specjalistami z branży IT, związanymi z Uniwersytetem Opolskim, spółkę pod firmą Done Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Emitent objął w spółce 40 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 złotych, co stanowi 40% w kapitale zakładowym spółki i tyle samo w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Udziały zostały pokryte przez Emitenta wkładem pieniężnym. Pozostałe 60% udziałów spółki Done Storage Sp. z o.o. zostało objęte przez ww. specjalistów z branży IT. Done Storage jest spółką z branży IT, która ma zamiar specjalizować sie w rozwiązaniach dla środowisk serwerowych w zakresie zaawansowanych technologii przechowywania danych. W swojej działalności ma rozwijać własne rozwiązania typu Data Storage przy wsparciu ze strony środowiska naukowego i doświadczonych architektów systemowych. Działania Done Storage skierowane będą na dostarczanie i
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań storage dostosowanych do wymagań klienta. Utworzenie spółki Done Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wpisuje się w strategię Emitenta, która polega na tworzeniu, poszukiwaniu i wspieraniu spółek w ich początkowej fazie rozwoju, które prowadzą działalność w czterech sektorach: cyfrowym (oprogramowania, aplikacje mobilne, media cyfrowe, sprzedaż internetowa) czystych technologii, technologii medycznych i szeroko rozumianego sportu. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dominik Matusek Prezes Zarządu
Magdalena Laszczak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

Podziel się opinią

Share
dp2yfgo
dp2yfgo