Trwa ładowanie...
d4ee65t
d4ee65t
espi

ASBISc - Nabycie akcji własnych (55/2012)

ASBISc - Nabycie akcji własnych (55/2012)
Share
d4ee65t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-29
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (?Spółka", ?Emitent") informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2012 roku Spółka otrzymała informację od domu maklerskiego, iż w dniu 16 stycznia 2012 zrealizowane zostało nabycie łącznie 501 szt. akcji własnych, celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 21 grudnia 2011 r. Średnia jednostkowa cena zakupu wynosiła 1,52 zł za szt. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 sztukę. Nabyty pakiet stanowi 0,0009% kapitału zakładowego i daje 501 głosów (0,0009%) na WZA. Po powyższej transakcji Spółka posiada aktualnie łącznie 151022 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,2721% kapitału zakładowego i dających 151022 głosów (0,2721%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Purchase of own shares The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”) hereby informs that on August 28th, 2012 the Company received information from a brokerage house that on January 16th, 2012 purchase of a total number of 501 own shares was completed, in order to execute the Resolution no. 1 of the EGM from December 21st, 2011. The average unit price of the purchase was PLN 1.52 per share. The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share. The purchased package is 0.0009% of share capital and gives 501 votes (0.0009%) at the AGM. After this transaction, the Company has currently a total of 151022 own shares, representing 0.2721% of share capital and giving 151022 votes (0.2721%) at the General Meeting of Shareholders.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASBISc ENTERPRISES PLC
(pełna nazwa emitenta)
ASBISc Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
4102 Limassol
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kolonakiou Street 43 43
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
- -
(NIP) (REGON)
d4ee65t

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i Kredytu Constantinos Tziamalis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ee65t

Podziel się opinią

Share
d4ee65t
d4ee65t