Trwa ładowanie...
d2zboo7
espi

ASBISc - Nabycie akcji własnych (70/2012)

ASBISc - Nabycie akcji własnych (70/2012)

Share
d2zboo7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-28
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (?Spółka", ?Emitent") informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 21 grudnia 2011 r. Spółka podczas sesji giełdowej w dniu 28 listopada 2012 r. dokonała nabycia łącznie 5000 szt. akcji własnych. Średnia jednostkowa cena zakupu wynosiła 2,50 zł za szt. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 sztukę. Nabyty pakiet stanowi 0,0090% kapitału zakładowego i daje 5000 głosów (0,0090%) na WZA. Po powyższej transakcji Spółka posiada łącznie 187639 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,3381% kapitału zakładowego i dających 187639 głosów (0,3381%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Purchase of own shares The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”) hereby informs that in order to execute the Resolution no. 1 of the EGM from December 21st, 2011, the Company during market session on November 28th, 2012 bought a total number of 5000 own shares. The average unit price of the purchase was PLN 2.50 per share. The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share. The purchased package is 0.0090% of share capital and gives 5000 votes (0.0090%) at the AGM. After this transaction, the Company has a total of 187639 own shares, representing 0.3381% of share capital and giving 187639 votes (0.3381%) at the General Meeting of Shareholders.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zboo7

| | | ASBISc ENTERPRISES PLC | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ASBISc | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 4102 | | Limassol | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kolonakiou Street 43 | | 43 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | - | | - | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i Kredytu Constantinos Tziamalis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zboo7

Podziel się opinią

Share
d2zboo7
d2zboo7