Trwa ładowanie...
d4fkh4t

ASBISc - Nabycie akcji własnych (8/2012)

ASBISc - Nabycie akcji własnych (8/2012)

Share
d4fkh4t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-20
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (?Spółka", ?Emitent") informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 21 grudnia 2011 r. Spółka podczas sesji giełdowej w dniu 20 stycznia 2012 r. dokonała nabycia łącznie 10000 szt. akcji własnych. Średnia jednostkowa cena zakupu wynosiła 2,10 zł za szt. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 sztukę. Nabyty pakiet stanowi 0,0180 % kapitału zakładowego i daje 10000 głosów (0,0180%) na WZA. Po powyższej transakcji Spółka posiada łącznie 39160 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,0706 % kapitału zakładowego i dających 39160 głosów (0,0706%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Purchase of own shares The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC (“the Company”, “the Issuer”) hereby informs that in order to execute the Resolution no. 1 of the EGM from December 21st, 2011, the Company during market session on January 20th, 2012 bought a total number of 10000 own shares. The average unit price of the purchase was PLN 2.10 per share. The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share. The purchased package is 0.0180% of share capital and gives 10000 votes (0.0180%) at the AGM. After this transaction, the Company has a total of 39160 own shares, representing 0.0706% of share capital and giving 39160 votes (0.0706%) at the General Meeting of Shareholders.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fkh4t

| | | ASBISc ENTERPRISES PLC | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ASBISc | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 4102 | | Limassol | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kolonakiou Street 43 | | 43 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | - | | - | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i Kredytu Constantinos Tziamalis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fkh4t

Podziel się opinią

Share
d4fkh4t
d4fkh4t