Trwa ładowanie...
d33csbs
d33csbs
espi

ASBISc - Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA (24/2013)

ASBISc - Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA (24/2013)
Share
d33csbs
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-25
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu 25 października 2013 roku Spółka otrzymała od ALPHA VENTURES S.A. (dalej "AV?) zawiadomienie o przekroczeniu przez AV w dół progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Przekroczenie progu w dół nastąpiło w wyniku transakcji zbycia 1 800 000 akcji Spółki w dniu 23 października 2013 roku. AV poinformowała, że przed ww. zdarzeniem posiadała 3 200 000 akcji Spółki, stanowiących 5,77% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3 200 000 głosów, co stanowiło 5,77% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Zgodnie z zawiadomieniem po ww. zdarzeniu AV posiada 1 400 000 akcji Spółki, stanowiących 2,52% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 400 000 głosów, które stanowią 2,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Notification about descending below the threshold of 5% in total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc (“the Company”, „the Issuer“) hereby informs that on October 25th, 2013 the Company received from ALPHA VENTURES S.A. (further „AV“) notification that AV descended below the threshold of 5% of total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders. Descending below the threshold occured as a result of transaction of sale of 1 800 000 Company’s shares conducted on October 23rd, 2013. AV informed that before the abovementioned event it held 3 200 000 Company’s shares corresponding to 5,77% of the Company’s share capital and entitling to 3 200 000 votes which correspond to 5,77% of the total votes in the Company. According to the notification, after the abovementioned event AV holds 1 400 000 Company’s shares corresponding to 2,52% of the Company’s share capital and entitling to 1 400 000 votes which correspond to
2,52% of the total votes in the Company. | |

d33csbs

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASBISc ENTERPRISES PLC
(pełna nazwa emitenta)
ASBISc Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
4102 Limassol
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kolonakiou Street 43 43
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
- -
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i Kredytu Constantinos Tziamalis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33csbs

Podziel się opinią

Share
d33csbs
d33csbs