Trwa ładowanie...
d14edvj

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Rejestracja zmian statutu Spółki ? tekst jednolity statutu (1/2012)

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Rejestracja zmian statutu Spółki ? tekst jednolity statutu (1/2012)

Share
d14edvj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-24
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu Spółki ? tekst jednolity statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2011 z dnia 20 października 2011 roku, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. niniejszym informuje, iż 17 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy Lublin ? Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A., które odbyło się w dniu 20 października 2011 roku. Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje w załączeniu zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki oraz ustalony tekst jednolity Statutu Asseco Business Solutions S.A. Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzanie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005.184.1539)
Załączniki
Plik Opis
zał11.2012.doc zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki
Statut_Tekst jednolity_20111020.pdf tekst jednolity Statutu Asseco Business Solutions S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14edvj

| | | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-607 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Konrada Wallenroda | | 4C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 533 14 40 | | 22 533 14 39 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.zarzadu@assecobs.pl | | www.assecobs.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-26-12-717 | | 017293003 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Romuald Rutkowski Prezes Zarządu
2012-01-24 Wojciech Barczentewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14edvj

Podziel się opinią

Share
d14edvj
d14edvj