Trwa ładowanie...
d14uoie

ASSECO POLAND - Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu (75/2010)

ASSECO POLAND - Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu (75/2010)

Share
d14uoie
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-21
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień rejestracji przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Uchwały nr 42/2010 Zarządu Asseco Poland S.A. z dnia 20 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.Treść Statutu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)
Załączniki
Plik Opis
Statut20101221tekst jednolity przyjęty przez RN.pdf Tekst jednolity Statutu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14uoie

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Adam Góral Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14uoie

Podziel się opinią

Share
d14uoie
d14uoie