Trwa ładowanie...
d27vrmp
espi

ASSECO POLAND - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (11/2013)

ASSECO POLAND - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (11/2013)
Share
d27vrmp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna ("Spółka") na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze §38 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 24 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79. Załączniki ? ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, materiały. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 112013ogłoszenie o zwołaniu ZWZ201304_24.pdf | | | | | | | | | | |
| | 11_2013_załącznik do raportu__projekty Uchwał ZWZ.pdf | | | | | | | | | | |
| | ACP R'12 Sprawozdanie finansowe.pdf | | | | | | | | | | |
| | ACP R'12 Sprawozdanie z działalności Asseco Poland.pdf | | | | | | | | | | |
| | ACP R'12 Opinia niezleżnego biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego.pdf | | | | | | | | | | |
| | ACP R'12 Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdnia finansowego.pdf | | | | | | | | | | |
| | ACP R'12 Raport o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.pdf | | | | | | | | | | |
| | ACP RS'12 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdf | | | | | | | | | | |
| | ACP RS'12 Sprawozdanie z działalności Grupy Asseco.pdf | | | | | | | | | | |
| | ACP RS'12 Opinia niezleżnego biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf | | | | | | | | | | |
| | ACP RS'12 Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdnia finansowego.pdf | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie RN z działalności2603_2013.pdf | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie RN_26032013_ocena sprawozdań i wniosku o podział zysku.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLAND Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-322 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Olchowa 14
(ulica) (numer)
17 888 55 55 17 888 55 50
(telefon) (fax)
info@asseco.pl www.asseco.pl
(e-mail) (www)
522-000-37-82 010334578
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Adam Góral Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vrmp

Podziel się opinią

Share
d27vrmp
d27vrmp