Trwa ładowanie...
d12ub2k
d12ub2k
espi

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Wybór członków Rady Nadzorczej (30/2012)

ASSECO SEE - Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. i wybór Komitetu Audytu Rady Nadzorczej (30/2012)
Share
d12ub2k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. i wybór Komitetu Audytu Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na swym pierwszym posiedzeniu bieżącej kadencji obejmującej okres od 11 lipca 2012 do 11 lipca 2017, odbytym w dniu 8 sierpnia 2012 r., podjęła uchwały w sprawie wyboru Pana Adama Górala na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Mihail Petreski na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649) podjęła uchwałę w sprawie wyboru Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w składzie: Andrzej Mauberg ? Przewodniczący Komitetu Audytu, Przemysław Sęczkowski i Gabriela Żukowicz ? Członkowie Komitetu Audytu. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-322 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Olchowa 14
(ulica) (numer)
17 888 55 55 17 888 55 50
(telefon) (fax)
office@asseco-see.com www.asseco-see.com
(e-mail) (www)
813-351-36-07 180248803
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2012-08-08 Marcin Rulnicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12ub2k

Podziel się opinią

Share
d12ub2k
d12ub2k