Trwa ładowanie...
d4lb5la
espi
15-03-2013 17:46

ATC CARGO S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania znaczącego akcjonariusza (4/2013)

ATC CARGO S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania znaczącego akcjonariusza (4/2013)

Share
d4lb5la

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATC CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania znaczącego akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATC Cargo S.A. ("Spółka", "Emitent") na podstawie zawiadomienia, które otrzymał w dniu dzisiejszym w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza Pana Jarosława Szczęsnego, informuje o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta przez wskazanego akcjonariusza. Zgodnie z treścią zawiadomienia od Pana Jarosława Szczęsnego Spółka przekazuje, iż na podstawie dwóch umów sprzedaży akcji z dnia 11 marca 2013 roku Pan Jarosław Szczęsny zbył 1.000.000 akcji imiennych serii A spółki ATC CARGO S.A. W związku z tym, udział Pana Jarosława Szczęsnego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC CARGO S.A. zmniejszył się z 21,05% do zera. W chwili obecnej Pan Jarosław Szczęsny nie posiada żadnych akcji spółki ATC CARGO S.A. Liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Jarosława Szczęsnego przed zawarciem umowy: 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii
A Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 15,38% Liczba głosów z akcji Spółki: 2.000.000 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 21,05% Liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Jarosława Szczęsnego po zawarciu umowy: 0 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 0% Liczba głosów z akcji Spółki: 0. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0% | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb5la

| | | ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATC CARGO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-212 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Hutnicza | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 699 99 20 | | (58) 699 99 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | m.pettke@atc-cargo.pl | | www.atc-cargo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 958-153-10-10 | | 220262540 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Artur Jadeszko Wiktor Bąk Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lb5la
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4lb5la
d4lb5la