Trwa ładowanie...
d40emz8
d40emz8
espi

ATC CARGO S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania znaczących akcjonariuszy (3/2013)

ATC CARGO S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania znaczących akcjonariuszy (3/2013)
Share
d40emz8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATC CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania znaczących akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATC Cargo S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż na podstawie zawiadomień, które otrzymał w dniu dzisiejszym w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariuszy Pana Artura Jadeszko oraz Pana Wiktora Bąk, informuje o zmianach stanu posiadania akcji Emitenta przez wskazanych akcjonariuszy. I. Zgodnie z treścią zawiadomienia od Pana Artura Jadeszko Spółka przekazuje, iż na podstawie umowy sprzedaży akcji imiennych z dnia 11 marca 2013 roku, z dniem 14 marca 2013 roku Pan Artur Jadeszko nabył 500.000 akcji imiennych serii A spółki ATC CARGO S.A. W związku z transakcją nabycia akcji udział Pana Artura Jadeszko w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC CARGO S.A. wzrósł z 23,04% do 33,57%, co oznacza przekroczenie dotychczas posiadanego przez niego udziału w ogólnej liczbie głosów do poziomu powyżej 331/3 %. Liczba akcji Spółki posiadanych
przez Pana Artura Jadeszko przed zawarciem umowy: 1.188.973, w tym 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A ATC CARGO S.A. Wszystkie posiadane przez Pana Artura Jadeszko akcje łącznie dawały uprawnienia do wykonywania 2.188.973 głosów, co stanowiło 23,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeni spółki ATC CARGO S.A. oraz 18,29% kapitału zakładowego Spółki. Akcje imienne uprzywilejowane dawały uprawnienia do wykonywania 2.000.000 głosów, co stanowiło 21,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC-CARGO S.A. oraz 15,38% kapitału zakładowego Spółki, akcje zwykłe na okaziciela dawały uprawnienia do wykonywania 188.973 głosów, co stanowiło 1,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC-CARGO S.A. oraz 2,91% kapitału zakładowego Spółki. Po ww. zmianie Pan Artur Jadeszko posiada 1.688.973 akcji, w tym 1.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A ATC-CARGO S.A. Wszystkie posiadane przez Pana Artura Jadeszko akcje łącznie dają uprawnienia do wykonywania 3.188.973 głosów, co
stanowi 33,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC-CARGO S.A. oraz 25,98% kapitału zakładowego Spółki. Akcje imienne uprzywilejowane dają uprawnienia do wykonywania 3.000.000 głosów, co stanowi 31,58% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC-CARGO S.A. oraz 23,08% kapitału zakładowego Spółki, akcje zwykłe na okaziciela dają uprawnienia do wykonywania 188.973 głosów, co stanowi 1,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ATC-CARGO S.A. oraz 2,91% kapitału zakładowego Spółki. Ponadto, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 4) ustawy o ofercie, Pan Artur Jadeszko poinformował Spółkę, że nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów. II. Zgodnie z treścią zawiadomienia od Pana Wiktora Bąk Spółka przekazuje, iż na podstawie umowy sprzedaży akcji imiennych z dnia 11 marca 2013 roku, z dniem 14 marca 2013 roku Pan Wiktor Bąk nabył 500.000 akcji imiennych serii A spółki ATC CARGO S.A. W związku z transakcją nabycia akcji udział Pana Wiktora Bąk w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu ATC CARGO S.A. wzrósł z 21,05% do 31,58%, co oznacza przekroczenie dotychczas posiadanego przez Pana Wiktora Bąk udziału w ogólnej liczbie głosów do poziomu powyżej 25%. Liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Wiktora Bąk przez zawarciem umowy: 1 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 15,38%, Liczba głosów z akcji Spółki: 2 000 000, Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 21,05%. Liczba akcji Spółki posiadanych przez Pana Wiktora Bąk po zawarciu umowy: 1 500 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 23,08% Liczba głosów z akcji Spółki: 3 000 000 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 31,58% Ponadto, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 4) ustawy o ofercie, Pan Wiktor Bak poinformował Spółkę o zamiarze dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATC CARGO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-212 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 3
(ulica) (numer)
(58) 699 99 20 (58) 699 99 50
(telefon) (fax)
m.pettke@atc-cargo.pl www.atc-cargo.pl
(e-mail) (www)
958-153-10-10 220262540
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Artur Jadeszko Wiktor Bąk Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40emz8

Podziel się opinią

Share
d40emz8
d40emz8