Trwa ładowanie...
d2hkoi3
espi

ATC CARGO S.A. - Zmiana w stanie posiadania znaczącego akcjonariusza (2/2013)

ATC CARGO S.A. - Zmiana w stanie posiadania znaczącego akcjonariusza (2/2013)

Share
d2hkoi3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATC CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w stanie posiadania znaczącego akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hutniczej 3, informuje o powzięciu w dniu 07 stycznia 2013r. informacji od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczącej ujawnienia stanu posiadania akcji Spółki. Spółka przekazuje treść otrzymanego pisma: "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych ("Fundusze TFI PZU"), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2009r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) niniejszym zawiadamia, iż w wyniku rozwiązania z dniem 01 stycznia 2013r. umowy o
zarządzenie portfelami inwestycyjnymi Funduszy TFI PZU z PZU Asset Management S.A. jest uprawniona do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu ATC Cargo S.A. ("Spółka") w imieniu Funduszy TFI PZU. Udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki nadal przekracza 10%: Liczba akcji posiadanych na dzień 31 grudnia 2012r: 1 360 590 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 20,93% Liczba głosów z akcji na dzień 31 grudnia 2012r.: 1 360 590 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 14,32% Liczba akcji posiadanych na dzień 01 stycznia 2013r.: 1 360 590 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 20,93% Liczba głosów z akcji na dzień 01 stycznia 2013r.: 1 360 590 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 14,32%" | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

| | | ATC CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATC CARGO S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-212 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Hutnicza | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 699 99 20 | | (58) 699 99 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | m.pettke@atc-cargo.pl | | www.atc-cargo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 958-153-10-10 | | 220262540 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Artur Jadeszko Wiktor Bąk Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

Podziel się opinią

Share
d2hkoi3
d2hkoi3