Trwa ładowanie...
d40vbn7
d40vbn7
espi

ATENDE S.A. - Informacja o zmianach w akcjonariacie spółki (13/2014)

ATENDE S.A. - Informacja o zmianach w akcjonariacie spółki (13/2014)
Share
d40vbn7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATENDE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianach w akcjonariacie spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atende S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 19 listopada 2014 r. otrzymał zawiadomienie od BZ WBK Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu (?BZ WBK AM?), iż w wyniku sprzedaży akcji w dniu 14 listopada 2014 r. klienci BZ WBK AM stali się posiadaczami akcji zapewniających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zmniejszeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK AM, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 1 830 305 akcji Spółki, co stanowi 5,04% w kapitale zakładowym. Z tych akcji przysługiwały 1 830 305 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 5,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W dniu 14 listopada 2014 r. klienci BZ WBK AM, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie, posiadali 1 792 305 akcji Spółki, co stanowi 4,93% w kapitale zakładowym. Z tych akcji przysługiwały 1 792 305 głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 4,93% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATENDE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATENDE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-163 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostrobramska 86
(ulica) (numer)
+48 22 29 57 300 +48 22 29 57 447
(telefon) (fax)
kontakt@atende.pl www.atende.pl
(e-mail) (www)
954-23-57-358 276930771
(NIP) (REGON)
d40vbn7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Roman Szwed Prezes Zarządu
2014-11-20 Iwona Bakuła Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40vbn7

Podziel się opinią

Share
d40vbn7
d40vbn7