Trwa ładowanie...
davj8us
espi

ATLANTAPL - Znacząca umowa. (7/2013)

ATLANTAPL - Znacząca umowa. (7/2013)
Share
davj8us

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTAPL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. informuje, że w ciągu ostatnich czterech kwartałów obrotowych, Spółka zrealizowała obroty z firmą Jeronimo Martins Polska S.A., których łączna wartość wyniosła 21317449,66 PLN netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 66/100). Przedmiotem współpracy pomiędzy "ATLANTA POLAND" S.A. a Jeronimo Martins Polska S.A. jest sprzedaż bakalii. Największą wartość miała faktura sprzedaży zawarta w dniu 20 marca 2013 roku na łączną wartość 309335,76 PLN netto (słownie: trzysta dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 76/100). Transakcja ta dotyczyła sprzedaży orzechów laskowych, rodzynek, moreli, żurawiny suszonej, orzechów nerkowca oraz śliwek suszonych. Pozostałe warunki sprzedaży nie odbiegały od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. Kryterium uznania transakcji za znaczące jest łączne przekroczenie progu 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTA POLAND SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTAPL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-557 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Załogowa 17
(ulica) (numer)
058 5220600 058 5220564
(telefon) (fax)
info@atlantapoland.com.pl
(e-mail) (www)
5830013129 190297892
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Dariusz Mazur Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

davj8us

Podziel się opinią

Share
davj8us
davj8us