Trwa ładowanie...
d14uoie

ATLANTIS - Pośrednie zbycie akcji. (81/2011)

ATLANTIS - Pośrednie zbycie akcji. (81/2011)

Share
d14uoie

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie zbycie akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim zbyciu akcji Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że pośrednie zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek utraty statusu podmiotu dominującego przez spółkę zależną DAMF Invest S.A. wobec spółki REFUS Sp. z o.o w Warszawie, w wyniku częściowej sprzedaży przez DAMF Invest S.A. udziałów spółki REFUS Sp. z o.o. w Warszawie oraz dokonanego na dzień 22.11.2011r.
podwyższenia kapitału zakładowego REFUS Sp. z o.o. w Warszawie. W związku z powyższym Pan Mariusz Patrowicz pośrednio zbył 6.003.161 akcji Emitenta, które były w posiadaniu REFUS Sp. z o.o., a która to ilość stanowiła 4,76 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 6.003.161 głosów stanowiących 4,76 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że przed pośrednim zbyciem akcji, o których mowa powyżej, łącznie pośrednio posiadał 89.162.161 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 70,76 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 89.162.161 głosów, stanowiących 70,76% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że aktualnie pośrednio przez spółkę DAMF Invest S.A., posiada 83.159.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 65,999 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 83.159.000 głosów, stanowiących 65,999% udziału w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Ponadto Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14uoie

| | | ATLANTIS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLANTIS | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 367 31 31 | | 024 366 06 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@atlantis-sa.pl | | www.atlantis-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-000-07-43 | | 012246565 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14uoie

Podziel się opinią

Share
d14uoie
d14uoie