Trwa ładowanie...
dxotc0k
espi

ATLANTIS - Uzyskanie spłaty należności przez Emitenta z tytułu znaczącej umowy. (82/2014)

ATLANTIS - Uzyskanie spłaty należności przez Emitenta z tytułu znaczącej umowy. (82/2014)
Share
dxotc0k

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uzyskanie spłaty należności przez Emitenta z tytułu znaczącej umowy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.11.2014r. uzyskał spłatę należności wynikających umowy sprzedaży udziałów zawartej ze spółką IFEA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 25.09.2014r. o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 55/2014 z dnia 25.09.2014r. oraz raportem korygującym nr 64/2014 z dnia 30.10.2014r. Emitent informuje, że tytułem ceny sprzedaży udziałów spółki IFEA Sp. z o.o. na rachunek bankowy Emitenta w dniu 18.11.2014r. wpłynęła cała kwota 48.300.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta tysięcy złotych 00/100). Emitent wyjaśnia, że zapłata ceny udziałów wynikająca z umowy z dnia 25.09.2014r. została dokonana bezpośrednio na rzecz Emitenta przez spółkę DAMF Invest S.A. jako dłużnika przelanej na Emitenta wierzytelności zabezpieczającej zobowiązanie IFEA Sp. z o.o. do zapłaty ceny sprzedaży udziałów zgodnie z postanowieniami umowy przelewu wierzytelności z dnia 25.09.2014r o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr
63/2014 z dnia 30.10.2014r. Wobec powyższego Emitent informuje, że wszelkie roszczenia Emitenta wynikające z zawartej w dniu 25.09.2014r. umowy sprzedaży udziałów z IFEA Sp. z o.o. zostały zaspokojone w całości Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a IFEA Sp. z o.o. zachodzą powiązania osobowe, Prezes Zarządu IFEA Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem, a DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania osobowe, Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, oraz Członkowie Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. Pan Damian Patrowicz oraz Pani Marianna Patrowicz pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
024 367 31 31 024 366 06 26
(telefon) (fax)
biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
(e-mail) (www)
522-000-07-43 012246565
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 ANNA KAJKOWSKA PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxotc0k

Podziel się opinią

Share
dxotc0k
dxotc0k