Trwa ładowanie...
dj826yt
espi

ATM - Korekta raportu bieżącego nr 28/2010 z dnia 02.12.2010 r. dotyczącego transakcji osoby maj...

ATM - Korekta raportu bieżącego nr 28/2010 z dnia 02.12.2010 r. dotyczącego transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych (34/2010)
Share
dj826yt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 28/2010 z dnia 02.12.2010 r. dotyczącego transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 28/2010 z dnia 02.12.2010 r. Zarząd ATM S.A. informuje, że Prokurent Spółki dokonał zbycia akcji ATM S.A. w następujących dniach:- w dniu 14.06.2010 r. dokonał zbycia łącznie 519 szt. akcji po cenie 9,10 zł,- w dniu 09.07.2010 r. dokonał zbycia łącznie 10 szt. akcji po cenie 8,95 zł,- w dniu 12.07.2010 r. dokonał zbycia łącznie 290 szt. akcji po cenie 8,99 zł,- w dniu 29.07.2010 r. dokonał zbycia łącznie 400 szt. akcji po cenie 8,70 zł,- w dniu 1.12.2010 r. dokonał zbycia łącznie 600 szt. akcji po cenie 10,50 zł,- w dniu 02.12.2010 r. dokonał zbycia łącznie 400 szt. akcji po cenie 10,85 zł.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATM SA
(pełna nazwa emitenta)
ATM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-186 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
022 5156660 022 5156 600
(telefon) (fax)
customer@atm.com.pl atm.com.pl
(e-mail) (www)
1130059989 012677986
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Roman Szwed Prezes Zarządu
2010-12-30 Tadeusz Czichon Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj826yt

Podziel się opinią

Share
dj826yt
dj826yt