Trwa ładowanie...
dk01a5h
espi

ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzw...

ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 marca 2013 r. (8/2013)
Share
dk01a5h
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-20
Skrócona nazwa emitenta
ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 marca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATM Systemy Informatyczne S.A., które odbyło się 19 marca 2013 roku: 1. Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A., 8 668 965 głosów, 56,02% na NWZ, 23,85% ogółem, 2. ING Otwarty Fundusz Emerytalny, 3 500 000 głosów, 22,62% na NWZ, 9,63% ogółem, 3. Roman Szwed, 3 287 993 głosów, 21,25% na NWZ, 9,05% ogółem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-186 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
954-23-57-358 276930771
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Roman Szwed Prezes Zarządu
2013-03-20 Iwona Bakuła Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk01a5h

Podziel się opinią

Share
dk01a5h
dk01a5h