Trwa ładowanie...
d2jljvp

ATM - Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji (10/2014)

ATM - Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji (10/2014)

Share
d2jljvp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A. (dalej: ?Spółka?) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zwiększeniu przez fundusze przez nie zarządzane stanu posiadania akcji Spółki o co najmniej 2% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Do zwiększenia doszło w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 27 maja 2014 r. Przed nabyciem akcji ALTUS TFI posiadało 4 377 866 akcji Spółki, stanowiących 12,05% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do oddania 4 377 866 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,05% ogólnej liczby głosów. Zgodnie z zawiadomieniem w dniu 27 maja 2014 r. ALTUS TFI posiada 4 431 866 akcji, co stanowi 12,1944% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 4 431 866 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 12,1944% ogólnej liczby głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jljvp

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATM | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-922 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grochowska | | 21a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5156660 | | 022 5156 600 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@atm.com.pl | | atm.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1130059989 | | 012677986 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Maciej Krzyżanowski Prezes Zarządu
2014-05-27 Tadeusz Czichon Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jljvp

Podziel się opinią

Share
d2jljvp
d2jljvp