Trwa ładowanie...
d3vc509

ATON-HT S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (4/2015)

ATON-HT S.A. - Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej (4/2015)

Share
d3vc509

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ATON-HT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ATON-HT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 03 września 2015 roku otrzymał od Członka Rady Nadzorczej ATON-HT S.A., zawiadomienie dotyczące zakupu akcji Spółki. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia dokonano następujących transakcji: Transakcje sprzedaży 25000 sztuk akcji: 08 stycznia 2015 r. - 3100 sztuk akcji na okaziciela Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,16zł 09 stycznia 2015 r. - 70 sztuk akcji na okaziciela Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,16zł 14 stycznia 2015 r. - 2000 sztuk akcji na okaziciela Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,15zł 14 stycznia 2015 r. - 19830 sztuk akcji na okaziciela Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,14zł Transakcje kupna 150000 sztuk akcji: 11 marca 2015 r. - 56433 sztuk akcji na okaziciela Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,15zł 12 marca 2015 r. - 7000 sztuk akcji na okaziciela Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,19zł 13 marca 2015 r. - 5604 sztuk akcji na okaziciela Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,17zł 13 marca 2015
r. - 30963 sztuk akcji na okaziciela Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,18zł 02 września 2015 r. - 25926 sztuk akcji na okaziciela Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,16zł 03 września 2015 r. - 24074 sztuk akcji na okaziciela Spółki po cenie zakupu wynoszącej 0,16zł Transakcje zbycia oraz nabycia akcji Spółki nastąpiły w formie transakcji sesyjnych zwykłych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATON-HT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATON-HT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-421 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Na Grobli | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Ewa Błażejowska Wiceprezes Zarządu Ewa Błażejowska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509