Trwa ładowanie...
d4mrdlg
d4mrdlg
espi

ATREM S.A. - Aneks do umowy znaczącej (39/2011)

ATREM S.A. - Aneks do umowy znaczącej (39/2011)
Share
d4mrdlg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 20 lipca 2011 roku spółka zależna od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. zawarła z BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy ramowej z dnia 24 lipca 2009 roku w przedmiocie przyznania spółce zależnej od Emitenta- Contrast Sp. z o. o. limitów na gwarancje. Strony postanowiły ustalić maksymalne limity gwarancji na poziomie 7.250.000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Linia na gwarancje została udostępniona do dnia 20 lipca 2017 roku. Gotowość Banku do udostępnienia Limitu Linii została poszerzona o gwarancje celne oraz gwarancje realizacji innych zobowiązań. Okres wykorzystania limitu, w którym spółka zależna od Emitenta - Contrast Sp. z o.o. uprawniona jest do składania zleceń udzielenia gwarancji upływa z dniem 20 lipca 2012 roku. Informacja o podpisaniu umowy ramowej została zamieszczona w raporcie bieżącym nr 44/2009 oraz 41/2010. Pozostałe postanowienia umowy oraz aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych
powszechnie stosowanych dla tego typu umów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATREM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-002 Złotniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czołgowa 4
(ulica) (numer)
+48 61 640 65 00 +48 61 640 65 25
(telefon) (fax)
atrem@atrem.pl www.atrem.pl
(e-mail) (www)
777 24 28 084 639688384
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mrdlg

Podziel się opinią

Share
d4mrdlg
d4mrdlg