Trwa ładowanie...
d105ryw
espi
03-12-2010 18:24

ATREM S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (61/2010)

ATREM S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (61/2010)

d105ryw
d105ryw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATREM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje, iż wdniu 3 grudnia 2010 roku wpłynęły do siedziby Emitenta zawiadomienia sporządzone w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od osób posiadających dostęp do informacji poufnych, dotyczące dokonanych przez nich transakcji na akcjach Atrem S.A.Członek Zarządu w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na GPW sprzedał 1 grudnia 2010 roku 102.162 (słownie: sto dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwie) akcje po cenie 17,20 zł (słownie: siedemnaście zł 20/100) za każdą akcję. W dniu 30 lipca 2010 objął w związku z realizacją programu motywacyjnego 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji po cenie 0,50 zł za każdą akcję.Członek Zarządu w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na GPW sprzedał 1 grudnia 2010 roku 58.895 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji po cenie 17,20 zł (słownie: siedemnaście zł 20/100) za każdą akcję. W dniu 30 lipca 2010 objął w związku z realizacją programu motywacyjnego 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji po
cenie 0,50 zł za każdą akcję.Członek Zarządu w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na GPW sprzedał 1 grudnia 2010 roku 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji po cenie 17,20 zł (słownie: siedemnaście zł 20/100) za każdą akcję. W dniu 29 lipca 2010 objął w związku z realizacją programu motywacyjnego 5.000 (pięć tysięcy) akcji po cenie 0,50 zł za każdą akcję.Członek Zarządu w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na GPW sprzedał 1 grudnia 2010 roku 10.200 (słownie: dziesięć tysięcy dwieście) akcji po cenie 17,20 zł (słownie: siedemnaście zł 20/100) za każdą akcję. W dniu 30 lipca 2010 objął w związku z realizacją programu motywacyjnego 4.500 (cztery tysiące pięćset) akcji po cenie 0,50 zł za każdą akcję.Członek Rady Nadzorczej w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na GPW sprzedał 1 grudnia 2010 roku:1. 599 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji po cenie 17,60 (słownie: siedemnaście zł 60/100) za każdą akcję;2. 359 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji po cenie 17,56 (słownie: siedemnaście zł 56/100) za każdą
akcję;3. 77 (siedemdziesiąt siedem) akcji po cenie 17,61 (słownie: siedemnaście zł 61/100) za każdą akcję;4. 121.848 (sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji po cenie 17,20 (słownie: siedemnaście zł 20/100) za każdą akcję;5. 20 (dwadzieścia) akcji po cenie 17,53 (słownie: siedemnaście zł 53/100) za każdą akcję;6. 500 (pięćset) akcji po cenie 17,35 (słownie: siedemnaście zł 35/100) za każdą akcję;7. 100 (sto) akcji po cenie 17,30 (słownie: siedemnaście zł 30/100) za każdą akcję;8. 440 (czterysta czterdzieści) akcji po cenie 17,25 (słownie: siedemnaście zł 25/100) za każdą akcję.Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 160 ust 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538 z poźn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d105ryw

| | | ATREM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATREM S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-002 | | Złotniki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czołgowa | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 640 65 00 | | +48 61 640 65 25 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | atrem@atrem.pl | | www.atrem.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777 24 28 084 | | 639688384 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Konrad Śniatała Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d105ryw
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d105ryw