Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2
espi

AWBUD - Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy (61/2012)

AWBUD - Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy (61/2012)
Share
d34aew2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji dotyczącej znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 80/2011 z dnia 7 października 2011 r., informuje, że w dniu 7 sierpnia 2012 r. został podpisany Aneks nr 1 opatrzony datą 2 sierpnia 2012 r ("Aneks") do umowy zawartej w dniu 7 października 2011 r. pomiędzy DOM.developer BETA Sp. z o.o. sp.k we Wrocławiu jako Inwestorem a Emitentem, jako Generalnym Wykonawcą, której przedmiotem jest budowa budynku mieszkalno ? usługowego z garażem podziemnym oznaczony literą A, stanowiący część zespołu zabudowy mieszkaniowo ? usługowej przy ul. Matejki 2 i ul. Sienkiewicza we Wrocławiu, z niezbędnym uzbrojeniem terenu, przyłączami i systemem komunikacyjnym, zielenią, ogrodzeniem, elementami małej architektury ("Umowa"). Na mocy Aneksu, wartość przedmiotu Umowy uległa zwiększeniu z kwoty 16.840.000,00 zł. (szesnaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych) + podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów, do kwoty 16.907.775,00 ( szesnaście milionów dziewięćset siedem
tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) + podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Zmianie uległ również termin zakończenie wszystkich prac objętych Umową z 14 czerwca 2013 r. na 3 września 2013 r. Pozostałe warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
d34aew2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2012-08-08 Przemysław Milczarek Wiceprezes Zarządu Przemysław Milczarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2