Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

AWBUD - Niespełnienie się warunku zawieszającego umowy (21/2012)

AWBUD - Niespełnienie się warunku zawieszającego umowy (21/2012)
Share
dxviypg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Niespełnienie się warunku zawieszającego umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r., raportu bieżącego nr 13/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. oraz raportu bieżącego nr 17/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., w odniesieniu do umowy zawartej w dniu 30 listopada 2011 r. pomiędzy Francuska Park Sp. z o.o. w miejscowości Łaziska Górne, jako Zamawiającym a Emitentem, jako Wykonawcą, której przedmiotem jest: realizacja Zadania "Budynek nr 02", które jest samoistnym elementem składowym Inwestycji pt. "Budowa Zespołu Mieszkaniowego FRANCUSKA PARK" ("Umowa"), informuje, iż w dniu 22 marca 2012 r. otrzymał od Zamawiającego oświadczenie, iż do dnia 30 marca 2012 r. Zamawiający nie uzyska decyzji o pozyskaniu finansowania realizacji Przedmiotu Umowy w postaci kredytu bankowego oraz, że Zamawiający nie podejmie decyzji o sfinansowaniu Zadania ze środków własnych, wobec czego zastrzeżony w Umowie warunek nie ziści się, a Umowa nie wejdzie w życie. Warunek zawieszający Umowy stanowiło uzyskanie przez
Zamawiającego w terminie do 30 marca 2012 r. finansowania realizacji Przedmiotu Umowy, w postaci kredytu bankowego lub podjęcia przez Zamawiającego decyzji o samodzielnym sfinansowaniu Zadania i poinformowania Emitenta, jako Wykonawcy, do tej daty o ziszczeniu się warunku w formie pisemnej. W przypadku nieziszczenia się warunku w terminie do 30 marca 2012 roku Strony postanowiły, iż Umowa nie wchodzi życie, a żadnej ze Stron nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z jej zawarciem, udziałem w procedurze przetargowej lub negocjacjach. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
dxviypg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2012-03-23 Przemysław Milczarek Wiceprezes Zarządu Przemysław Milczarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg