Trwa ładowanie...
d1o0gjm
espi

AWBUD - Powołanie członka Rady Nadzorczej (4/2013)

AWBUD - Powołanie członka Rady Nadzorczej (4/2013)

Share
d1o0gjm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AWBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że w dniu 15 stycznia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej na okres 3-letniej wspólnej kadencji Pana Cezarego Olszewskiego. Pan Cezary Olszewski Wykształcenie: Uniwersytet Łódzki, wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek finanse i bankowość, specjalizacja zarządzanie finansami przedsiębiorstw Doświadczenie zawodowe: kwi 2010 ? obecnie działalność gospodarcza Cezary Olszewski Analizy Finanse: opracowanie wycen, prognoz, analiz, biznesplanów na potrzeby klientów lip 2009 ? kwi 2010 Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. ? Menadżer projektów wrz 2008 ? cze 2009 Supernova Fund S.A ? Dyrektor inwestycyjny lut 2003 ? sie 2008 Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. ? Dyrektor inwestycyjny (do czerwca 2006 analityk finansowy) lip 2005 ? cze 2006 Pakiety Mniejszościowe Sp. z o.o. ? Dyrektor inwestycyjny maj 2001 ? lut 2003 Private Equity Poland Sp. z o.o. (firma zarządzająca majątkiem VII NFI im. Kazimierza
Wielkiego S.A., Foksal NFI S.A. oraz Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A.) ? Analityk finansowy lut 2001 ? maj 2001 Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ? Analityk finansowy cze 2006 ? wrz 2008 Prezes Zarządu z spółkach Grupy kapitałowej Zachodniego NFI maj 2006 ? cze 2006 Rada Nadzorcza spółki Stradom S.A. ? Sekretarz Rady. maj 2002 ? mar 2006 Rada Nadzorcza spółki PZO Investment S.A. (do października 2005 ? Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. ? poprzednik prawny PZO I) ? Sekretarz Rady. maj 2012 ? obecnie Rada Nadzorcza spółki Libra Capital S.A. ? Sekretarz Rady. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Cezary Olszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o0gjm

| | | AWBUD SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AWBUD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-440 | | Ogrodzieniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fugasówka ul. Reja | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 671 52 01 | | 32 672 22 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@awbud.pl | | www.awbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-015-76-18 | | 430046288 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2013-01-15 Wojciech Górecki Członek Zarządu Wojciech Górecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o0gjm

Podziel się opinią

Share
d1o0gjm
d1o0gjm