Trwa ładowanie...
dt85hjr
espi

AWBUD - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. (3/2013)

AWBUD - Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. (3/2013)
Share
dt85hjr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
AWBUD
Temat
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AWBUD S.A. w dniu 15 stycznia 2013 r. została podjęła uchwała o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 22 stycznia 2013 r. do godziny 10.00, postanawiając, że dalsza część obrad odbędzie się w siedzibie Spółki w Fugasówce przy ulicy Reja nr 4. Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
AWBUDNWZA15.01.2013_podjete uchwaly.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AWBUD SA
(pełna nazwa emitenta)
AWBUD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-440 Ogrodzieniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fugasówka ul. Reja 4
(ulica) (numer)
32 671 52 01 32 672 22 80
(telefon) (fax)
biuro@awbud.pl www.awbud.pl
(e-mail) (www)
712-015-76-18 430046288
(NIP) (REGON)
dt85hjr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Michał Wuczyński Prezes Zarządu Michał Wuczyński
2013-01-15 Wojciech Górecki Członek Zarządu Wojciech Górecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dt85hjr

Podziel się opinią

Share
dt85hjr
dt85hjr