Trwa ładowanie...
d36762l

AXA OFE informuje

...

Share
d36762l

03.01. Warszawa (PAP) - AXA Otwarty Fundusz Emerytalny - komunikat

Komunikat Zarządu AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Siedziba i adres towarzystwa: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51.

d36762l

AXA Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: "Fundusz"), reprezentowany przez AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, na podstawie §18 ust. 4 w zw. z §12 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 90, poz. 520), informuje, iż w dniu wyceny 2 stycznia 2012 r. nastąpiło nieumyślne naruszenie przez Fundusz zasad prowadzenia działalności lokacyjnej poprzez naruszenie limitu inwestycyjnego, o którym mowa w §1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2286).

kom mra

d36762l

Podziel się opinią

Share
d36762l
d36762l