Trwa ładowanie...
d4l21pv
espi
17-11-2010 15:37

AZOTY TARNÓW - Rejestracja podwyższonego kapitału zakładowego ZAK S.A w związku z objęciem akcji ...

AZOTY TARNÓW - Rejestracja podwyższonego kapitału zakładowego ZAK S.A w związku z objęciem akcji przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. (30/2010)

d4l21pv
d4l21pv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższonego kapitału zakładowego ZAK S.A w związku z objęciem akcji przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2010 z dnia 20.10.2010 roku Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 17.11.2010 roku otrzymał kopię Postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 16.11.2010 roku, dotyczącego wpisu zmiany wysokości kapitału zakładowego ZAK Spółka Akcyjna, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, o numerze KRS 000008993 (dalej "ZAK S.A.").Na mocy powyższego Postanowienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ZAK S.A. dokonano wpisu?podwyższenia kapitału zakładowego ZAK S.A ze 135 064 300,00 (stu trzydziestu pięciu milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy trzystu) złotych do wysokości 285 064 300,00 (dwustu osiemdziesięciu pięciu milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy trzystu) złotych. Zmianie uległa liczba akcji wszystkich emisji z ilości 27.012.860 (dwudziestu siedmiu milionów dwunastu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu) do 57.012.860 (pięćdziesięciu siedmiu milionów
dwunastu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu) akcji.Ponadto na podstawie w/w Postanowienia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ZAK S.A. dokonano rejestracji:?emisji akcji serii B w liczbie 30.000.000 (trzydziestu milionów). Akcje te nie są uprzywilejowane;- kwotowego określenia części wpłaconego kapitału zakładowego w wysokości 185 064 300,00 (stu osiemdziesięciu pięciu milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy trzystu) złotych.Powyższe zapisy sporządzono w związku z podpisaną w dniu 20.10.2010 roku umową objęcia przez Emitenta 30.000.000 nowych akcji serii B ZAK S.A. o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, o łącznej wartości 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) złotych w drodze subskrypcji prywatnej, za cenę odpowiadającą wartości nominalnej akcji w zamian za wkład pieniężny.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l21pv

| | | ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AZOTY TARNÓW | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (14) 633 07 81-85 | | (14) 633 07 18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | azoty@azoty.tarnow.pl | | www.azoty.tarnow.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 873-000-68-29 | | 850002268 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2010-11-17 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l21pv
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4l21pv