Trwa ładowanie...
d2jrw58
espi
15-03-2013 15:24

B3SYSTEM - Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego SA-RS 2012 (20/2013)

B3SYSTEM - Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego SA-RS 2012 (20/2013)

d2jrw58
d2jrw58

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego SA-RS 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 15 marca 2013r. po publikacji Skonsolidowanego Raportu Rocznego SA-RS 2012 Spółka otrzymała od firmy Ecovis System Rewident sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącego podmiotem uprawnionym do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System za rok obrotowy 2012 korektę Raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System sporządzonego za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. [dalej Raport]. Korekta dotyczy treści punktu 4 pt. Interpretacja wskaźników i ogólna sytuacja ekonomiczna/ podtytuł Wskaźniki efektywności, umieszczonego na stronie nr 18 Raportu. Treść przed korektą: "Przeciętny okres, po jakim Grupa Kapitałowa inkasowała należności z tytułu dokonanej sprzedaży uległ pogorszeniu- spadł do 113 dni w 2012 r. z 177 dni w 2011 r." Treść po korekcie: "Przeciętny okres, po jakim Grupa Kapitałowa inkasowała należności z tytułu dokonanej sprzedaży uległ polepszeniu - spadł do 113 dni w 2012 r. z 177 dni w 2011 r." Pozostała
treść Raportu nie ulega zmianie. Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 ze zm.) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raportzbad.b.rew.SSF GKB3System2012pokorekcie.pdf | Załącznik do r.b. nr 20/2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jrw58

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2013-03-15 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jrw58
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2jrw58