Trwa ładowanie...
d2g218l
d2g218l
espi

B3SYSTEM - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (45/2014)

B3SYSTEM - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (45/2014)
Share
d2g218l

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. informuje, iż w dniu 15 lipca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku powołało Pana Andrzeja Krakówkę w skład Rady Nadzorczej Spółki. Andrzej Krakówka ? Członek Rady Nadzorczej B3System S.A. Wykształcenie: Pan Andrzej Krakówka posiada wykształcenie wyższe (mgr, inż.). Ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (rok ukończenia 1994). W przeciągu swojego dorobku zawodowego zdobył rozległą wiedzę i doświadczenie na temat sprzedaży i marketingu zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Posiada doświadczenie związane z zarządzaniem firmami, które zdobył pracując jak Prezes i Wiceprezes Zarządów wielu podmiotów gospodarczych. Prowadzi również własną działalność gospodarczą specjalizującą się w doradztwie i reprezentacji firm. Przebieg kariery zawodowej: 2012 - obecnie IndygoTech Minerals S.A. - Wiceprezes Zarządu 2012 - obecnie PlastPack Company S.A. - Wiceprezes Zarządu 2011 - 2013 EUROPEAN POWER GROUP S.A. -
Prezes Zarządu 2011 - 2012 DREWEX S.A. w upadłości układowej - Prezes Zarządu 2010 - 2012 PlastPack Company S.A. - Prezes Zarządu 2010 - 2011 TOTMES S.A. - Wiceprezes, Członek Zarządu 2007 - obecnie Własna Działalność Gospodarcza 2000 - 2007 INKLA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa ? Program Manager zagranicznych w Polsce 1996 - 2000 INKLA GmbH Trading & Engineering Klagenfurt Austria - Inżynier Sprzedaży 1995 - 1996 CANAMPOL TRADING Ltd. O/Warszawa ? Dział Marketingu i Handlu Uczestnictwo w Radach Nadzorczych: 2014 ? obecnie Członek R.N. GPF Causa S.A. 2013 ? obecnie Członek R.N. INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. 2013 ? obecnie Członek R.N. BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A. (d. IN POINT S.A.) 2013 ? obecnie Członek R.N. BALTIC CERAMICS S.A. 2013 ? obecnie Członek R.N. LZMO S.A. 2012 ? obecnie Członek R.N. Z.S.B. FERNO Sp. z o.o. 2010 ? 2012 Członek R.N. LZMO S.A. 2010 ? 2011 Członek R.N. EUROPEAN POWER GROUP S.A. 2010 ? 2010 Członek R.N. AURES S.A. 2010 ? 2011 Członek R.N. RUNICOM S.A. 2010 ? 2012 Członek R.N. INDUSTRY
TECHNOLOGIES S.A. 2010 ? 2012 Członek R.N. FASHION COLLECTION S.A. 2010 ? 2012 Członek R.N. SUNSHINE GARDEN S.A. 2010 ? 2011 Członek R.N. LST CAPITAL S.A. 2009 ? 2013 Członek R.N. EUROSNACK S.A. 2003 ? 2008 Przewodniczący R.N. SM PBM Warszawa Południe 1997 ? 2003 Członek R.N. SM PBM Warszawa Południe Zgodnie z Oświadczeniem: ? Pan Andrzej Krakówka nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki. ? Pan Andrzej Krakówka nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 5 lat nie był, za wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej. ? W stosunku do Pana Andrzeja Krakówka nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa. ? Pan Andrzej Krakówka nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. ? Pan Andrzej Krakówka pełnił funkcję członka organu zarządzającego Drewex S.A. z możliwością zawarcia układu. Upadłość Drewex S.A. z
możliwością zawarcia układu została ogłoszona w dniu 28 listopada 2011 roku. Poza w/w funkcją nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji. ? Pan Andrzej Krakówka nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej; ? Pan Andrzej Krakówka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. ? Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panem Andrzejem Krakówką, a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g218l

Podziel się opinią

Share
d2g218l
d2g218l