Trwa ładowanie...
d1wrd50

B3SYSTEM - Realizacja zamówień z Toyota Bank Polska S.A. spełniających łącznie kryterium umowy zn...

B3SYSTEM - Realizacja zamówień z Toyota Bank Polska S.A. spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej (2/2013)

Share
d1wrd50

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja zamówień z Toyota Bank Polska S.A. spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. [Spółka] informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy od daty publikacji niniejszego raportu, tj. od dnia 04 stycznia 2013 roku Spółka zrealizowała na rzecz Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank] zamówienia o łącznej wartości równej 1.319.736,51 złotych netto. Transakcja o największej wartości dotyczy faktury wystawionej w dniu 04 stycznia 2013 roku na kwotę 612.347,87 złotych netto z tytułu sprzedaży sprzętu informatycznego w ustalonej konfiguracji wraz z usługą instalacji i migracji danych oraz licencjami na oprogramowanie informatyczne. Transakcja nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zamówienia zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 30 września 2012 roku. Niniejszy raport sporządzono zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wrd50

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2013-01-04 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wrd50

Podziel się opinią

Share
d1wrd50
d1wrd50