Trwa ładowanie...
d3fz2tr
d3fz2tr
espi

B3SYSTEM - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji (8/2015)

B3SYSTEM - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji (8/2015)
Share
d3fz2tr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 26 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej od spółki pod firmą WIN GENERAL MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, która poinformowała, iż w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego B3System S.A. z siedzibą w Warszawie z kwoty 3.262.771,00 zł do kwoty 2.477.286,00 zł, to jest o kwotę 785.485,00 zł, zmianie uległ udział spółki pod firmą WIN GENERAL MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu B3System S.A.. Przed ww. zmianą WIN GENERAL MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna posiadał 706.494 akcje B3System S.A., stanowiące 21,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 706.494
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące 21,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu B3System S.A. Po ww. zmianie WIN GENERAL MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna posiada 706.494 akcje B3System S.A., stanowiące 28,52% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 706.494 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące 27,41% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu B3System S.A. Zgodnie z zawiadomieniem WIN GENERAL MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje B3System S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-238 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modularna 3A
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fz2tr

Podziel się opinią

Share
d3fz2tr
d3fz2tr