Trwa ładowanie...
d4zqr35

Badanie: polscy przedsiębiorcy pracowici i kreatywni, ale nie dbają o pracowników

Polscy przedsiębiorcy są pracowici i kreatywni, ale jednocześnie nie dbają o pracowników - wynika z badań Kantar Public "Polscy przedsiębiorcy: odbiór społeczny a obraz medialny". Częściej oceniamy przedsiębiorców jako nieuczciwych niż uczciwych.

Share
d4zqr35

W raporcie napisano, że w polskim systemie prawa nie ma jednolitej definicji przedsiębiorcy, a postać polskiego biznesmena obrosła wieloma stereotypami. Instytut postanowił zbadać, jaki jest aktualny odbiór społeczny przedsiębiorców w Polsce, jaki obraz prezentują media oraz, czy jest on bardziej pozytywny, czy też negatywny niż w rzeczywistości.

Z raportu wynika, że spośród czternastu cech polskich przedsiębiorców, które mogli wskazać ankietowani, najczęściej wymieniano: pracowity (61 proc.), kreatywny (50 proc.) oraz nie dba o pracowników (46 proc.).

"By dopełnić obraz polskiego przedsiębiorcy w odbiorze społecznym, należy dodatkowo zauważyć, że częściej są oni postrzegani jako profesjonalni niż nieprofesjonalni (27 proc. wobec 12 proc.), innowacyjni niż nieinnowacyjni (26 proc. wobec 12 proc.), rzetelni niż nierzetelni (23 proc. wobec 14 proc.), a także nieuczciwi niż uczciwi (22 proc. wobec 13 proc.)" - napisano w raporcie.

d4zqr35

Zgodnie z informacją Kantar Public, badanie potwierdza tezę, że to, jak postrzegamy przedsiębiorców, zależy od naszych własnych doświadczeń. "Także od tego, czy w naszym otoczeniu (wśród znajomych, rodziny) znajdują się takie osoby i czy mieliśmy okazję lepiej je poznać. Osoby, które same są przedsiębiorcami, częściej niż pozostali badani opisują siebie i swoich kolegów po fachu, używając cech pozytywnych" - wyjaśniono.

Respondenci, którzy mają wśród znajomych lub rodziny przedsiębiorcę - podobnie jak oni sami, ale w mniejszym stopniu - częściej skłonni są przypisywać tej grupie zawodowej pozytywne cechy niż badani, którzy nie mają w swoim najbliższym otoczeniu takich osób.

"W pozytywnym odbiorze przedsiębiorców jest jednak widoczna poważna rysa. Tylko nieliczni badani mają poczucie, że polscy przedsiębiorcy to osoby, które dbają o swoich pracowników. Jest to wyraźnie ich słaby punkt, który zauważają sami przedsiębiorcy" - wskazano.

Okazuje się bowiem, że 28 proc. przedsiębiorców jest zdania, iż jednym z pięciu określeń najlepiej opisujących polskiego biznesmena jest to, że "nie dba o pracowników". Wśród pozostałych badanych odsetek ten jest zdecydowanie większy - o ok. 18-19 punktów procentowych.

d4zqr35

W opinii prawie połowy badanych (46 proc.) przedsiębiorcy mogą cieszyć się w mediach bardziej pozytywnym wizerunkiem niż w rzeczywistości. Ci, co uważają, że obraz polskiego przedsiębiorcy w mediach jest bardziej krytyczny, stanowią 26 proc. badanych, a ci, co sądzą, że obraz ten jest zgodny z rzeczywistością - 27 proc.

"Opinie na ten temat znacząco się różnią w zależności od tego, czy respondent sam jest przedsiębiorcą, ma przedsiębiorcę wśród znajomych lub rodziny, czy też nie. Sami przedsiębiorcy najczęściej są przekonani, że media prezentują ich bardziej w negatywnym świetle w stosunku do tego, jak są postrzegani w rzeczywistości (38 proc.)" - napisano.

Pozostałe osoby zdecydowanie rzadziej podzielają ten pogląd, najczęściej uważając, że media przekłamują rzeczywistość na korzyść przedsiębiorców.

Badanie przeprowadzono w terminie 27.10 - 3.11.2016 na próbie 1302 polskich internautów w wieku 20 i więcej lat techniką wywiadów on-line.

d4zqr35

Podziel się opinią

Share
d4zqr35
d4zqr35