Trwa ładowanie...
d3gh0lb
espi

BAKALLAND S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z BGŻ S.A. (zmiana znaczącej umowy) (64/2012)

BAKALLAND S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z BGŻ S.A. (zmiana znaczącej umowy) (64/2012)
Share
d3gh0lb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2012 mr
Data sporządzenia: 2012-06-05
Skrócona nazwa emitenta
BAKALLAND S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z BGŻ S.A. (zmiana znaczącej umowy)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje, że w dniu 4 czerwca 2012 roku otrzymał podpisany Aneks nr 2 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr U/0045578254/0007/2010/1 zawartej dnia 20 lipca 2011 roku z BGŻ S.A. Na podstawie powołanego Aneksu zmianie uległ termin spłaty kredytu, który ustalono na 22 kwietnia 2013 roku. Ponadto dla kredytu ustalono następujące dodatkowe zabezpieczenia: 1.przystąpienie do długu wynikającego z powołanej umowy kredytu przez spółkę zależna "Pifo" Eko-Strefa Sp. z o.o. Za kryterium znaczącej umowy przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych łącznie z innymi umowami zawartymi przez Spółkę z BGŻ S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of Bakalland S.A. with its registered office in Warsaw, Poland (the “Company”), acting on the basis of § 5.1.3 of the regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on the current and periodic information, hereby notifies of the receipt on 18 April 2012 of the executed Amendment No. 2 to the Credit Agreement regarding overdraft facility No. U/0045578254/0007/2010/1 with BGŻ S.A. dated 20 July 2011. On the basis of aforementioned Amendment the parties postponed the repayment date of the facility until 22 April 2013.Besides, the parties agreed for additional credit collaterals:1. conclusion of the agreement between BGŻ S.A. and the Company"s subsidiary "Pifo" Eko-Strefa Sp. z o.o. of on the assumption of the liabilities under the mentioned Credit Agreement.The Amendement to the Credit Agreement is considered to be a substantial agreement because of its value, which jointly with other agreements concluded between the Company and BGŻ S.A. exceeds 10% of the equity of the
Company. | |

d3gh0lb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Marian Owerko Artur Ungier Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb