Trwa ładowanie...
d2nrh7h
espi

BAKALLAND S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej (54/2014)

BAKALLAND S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej (54/2014)

Share
d2nrh7h

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2014 | mr | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 7 listopada 2014 roku, w trybie art. 21 § 3 Statutu Spółki, powołano w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Kurzaca. Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej wraz ze wskazaniem wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanego wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pan Mariusz Kurzac złożył oświadczenie, iż: (a) akceptuje wybór na członka Rady Nadzorczej Spółki; (b) nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające mu zasiadanie w Radzie Nadzorczej Spółki wymienione w art. 18 Kodeksu spółek handlowych; (c) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec
Spółki; (d) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; (e) nie został wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; (f) spełnia kryteria niezależności wskazane w Statucie Spółki. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Mariusz Kurzacżyciorys.pdf | Mariusz Kurzacżyciorys | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nrh7h

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Marek Moczulski Dariusz Masny Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nrh7h

Podziel się opinią

Share
d2nrh7h
d2nrh7h