Trwa ładowanie...
d1t20d5

BAKALLAND S.A. - Powołanie nowego członka Zarządu (15/2015)

BAKALLAND S.A. - Powołanie nowego członka Zarządu (15/2015)

Share
d1t20d5

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | mr | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie nowego członka Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (?Rozporządzenie?), informuje, że w dniu 6 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Radosława Lisieckiego do Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Stosownie do treści § 28 Rozporządzenia Spółka: 1) informuje, iż Pan Radosław Lisiecki jako Wiceprezes Zarządu Spółki pełnić będzie również funkcję Dyrektora Sprzedaży ds. Detalu; 2) według oświadczenia złożonego przez Pana Radosława Lisieckiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 3) według oświadczenia złożonego przez Pana Radosława Lisieckiego nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorys Pana Radosława Lisieckiego wskazujący na posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Życiorys członak Zarządu R.pdf | Życiorys członka Zarządu P.Radosława Lisieckiego | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t20d5

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bakalland Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BAKALLAND S.A. | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-446 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Fabryczna | | 5 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 355 22 00 | | 022 355 22 00 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@bakalland.pl | | www.bakalie.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 521-15-01-724 | | 012272090 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Marek Moczulski Dariusz Masny Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t20d5

Podziel się opinią

Share
d1t20d5
d1t20d5