Trwa ładowanie...
d27ic6z
espi

BAKALLAND S.A. - Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli ...

BAKALLAND S.A. - Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Rieber Foods S.A. z siedzibą we Włocławku przez Innova Phoenix S.a.r.l. oraz na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Bakalland S.A. przez Innova Phoenix S.a.r.l. (23/2014)
Share
d27ic6z

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | mr | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BAKALLAND S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zgoda Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Rieber Foods S.A. z siedzibą we Włocławku przez Innova Phoenix S.a.r.l. oraz na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Bakalland S.A. przez Innova Phoenix S.a.r.l. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (?Bakalland?), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w nawiązaniu do raportu bieżącego Bakalland nr 13/2014 z dnia 24 maja 2014 roku informuje, że w dniu 21 lipca 2014 roku powziął wiadomość: 1. o wydaniu przez Prezesa UOKiK w dniu 21 lipca 2014 roku decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Innova Phoenix S.a.r.l. (?Inwestor?) kontroli nad Rieber Foods Polska S.A. z siedzibą we Włocławku (?Delecta?). 2.o wydaniu przez Prezesa UOKiK w dniu 21 lipca 2014 roku decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Inwestora kontroli nad Bakalland. Bakalland wyjaśnia, iż decyzje, o których mowa w punkcie 1 i 2 powyżej wydane zostały w związku z planowanym połączeniem Bakalland i polskiej spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością (?SPV?), w której Inwestor jest jedynym wspólnikiem, przy czym SPV będzie właścicielem 100% akcji Delecta. Stosownie do treści raportu bieżącego z dnia 13/2014 z 24 maja 2014 roku Zarząd Spółki wskazuje, iż połączenie Bakalland i SPV zostanie przeprowadzone w drodze łączenia przez przejęcie, tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym SPV będzie spółką przejmowaną a Bakalland spółką przejmującą (?Połączenie?). W ramach Połączenia Bakalland wyemituje dla Inwestora 16.071.428 akcji zwykłych na okaziciela w zamian za majątek SPV, którym będzie wyłącznie 100% akcji Delecta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bakalland Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BAKALLAND S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-446 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fabryczna 5
(ulica) (numer)
022 355 22 00 022 355 22 00
(telefon) (fax)
biuro@bakalland.pl www.bakalie.pl
(e-mail) (www)
521-15-01-724 012272090
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Marek Moczulski Dariusz Masny Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27ic6z

Podziel się opinią

Share
d27ic6z
d27ic6z