Trwa ładowanie...
dhxpepu
espi

BALTONA S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym GPW akcji PHZ "Baltona"...

BALTONA S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym GPW akcji PHZ "Baltona" (2/2013)
Share
dhxpepu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BALTONA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym GPW akcji PHZ "Baltona" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PHZ "Baltona" S.A. informuje, iż od dnia dzisiejszego tj. 15 stycznia 2013 r., zgodnie z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 38/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D oraz E spółki PHZ "Baltona" S.A., do obrotu na rynku równoległym GPW dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela PHZ "Baltona" S.A., o wartości nominalnej 0,25 zł każda: - 162.600 akcji serii A, - 162.000 akcji serii B, - 1.770.000 akcji serii C, - 8.599.200 akcji serii D, - 545.377 akcji serii E. Zgodnie z uchwałą Zarządu GPW nr 39 /2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D oraz E spółki PHZ "Baltona" S.A., dzień 15 stycznia 2013 r. to również data wprowadzenia wymienionych akcji w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym. Wymienione akcje są oznaczone przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych kodem "PLBALTN00014" i zgodnie ze wspomnianą uchwałą nr 39/2013 Zarządu GPW mają być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BALTONA" i oznaczeniem "BAL". O podjęciu przez Zarząd GPW wymienionych uchwał Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 3/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku opublikowanego w systemie EBI, za pomocą którego Spółka wykonywała obowiązki informacyjne jako spółka, której akcje były notowane na rynku NewConnect. Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BALTONA S.A. Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-234 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Działkowa 115
(ulica) (numer)
+48 22 519 20 00 +48 22 519 20 05
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
586-010-22-92 000144035
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Andrzej Uryga Członek Zarządu
2013-01-15 Witold Kruszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxpepu

Podziel się opinią

Share
dhxpepu
dhxpepu