Trwa ładowanie...
dc90pme
espi

BALTONA S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI w typie "EMITENT" (1/2013)

BALTONA S.A. - Przystąpienie do systemu ESPI w typie "EMITENT" (1/2013)
Share
dc90pme
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
BALTONA S.A.
Temat
Przystąpienie do systemu ESPI w typie "EMITENT"
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Treść raportu: Na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), Zarząd PHZ "Baltona" S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 stycznia 2013 r. Spółka otrzymała dostęp do Systemu ESPI w typie "EMITENT" - dla spółek notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z dniem dopuszczenia akcji PHZ "Baltona" S.A. do obrotu na rynku regulowanym, który został określony w uchwale nr 38/2013 Zarządu GPW z dnia 10 stycznia 2013 r. na dzień 15 stycznia 2013 r., Spółka rozpoczyna wypełnianie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej [?]. O podjęciu przez Zarząd GPW ww. uchwały Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 3/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku opublikowanego w systemie EBI, za pomocą którego Spółka wykonywała (do dnia 15 stycznia 2013 r.) obowiązki informacyjne jako spółka, której akcje były notowane na rynku NewConnect.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BALTONA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-234 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Działkowa 115
(ulica) (numer)
+48 22 519 20 00 +48 22 519 20 05
(telefon) (fax)
warszawa@baltona.pl www.baltona.pl
(e-mail) (www)
586-010-22-92 000144035
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Andrzej Uryga Członek Zarządu
2013-01-15 Witold Kruszewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc90pme

Podziel się opinią

Share
dc90pme
dc90pme