Trwa ładowanie...
d317rkr

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Par ...

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (72/2015)

Share
d317rkr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 72 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
BANK BGŻ BNP PARIBAS SA
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 1 września 2015 roku. załącznik Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
Załączniki
Plik Opis
UchwalyprzyjetenaNWZ01092015BankuBGZBNPP_PL.pdf treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 1 września 2015 roku
ResolutionsadoptedEGM01092015BankBGZBNPP_Eng.pdf the wording of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. on 1 September 2015.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. current report no. 72/2015 date: 1 September 2015 The Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. hereby discloses the wording of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. on 1 September 2015. Enclosure Legal basis: §38 section 1 item 7 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states (consolidated text: Journal of Laws of 2014, item 133)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d317rkr

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Tomasz Bogus Prezes Zarządu
2015-09-01 Jan Bujak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d317rkr

Podziel się opinią

Share
d317rkr
d317rkr