Trwa ładowanie...
d4az0bz

Bank BPH spodziewa się spadku wskaźnika C/I do 50-55 proc. w 2012 roku (opis)

15.11. Warszawa (PAP) - Bank BPH spodziewa się, że w 2012 roku jego wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do poziomu 50-55 proc.. W 2011 roku bank chce wykazywać zysk netto w każdym...
Share
d4az0bz

15.11. Warszawa (PAP) - Bank BPH spodziewa się, że w 2012 roku jego wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do poziomu 50-55 proc.. W 2011 roku bank chce wykazywać zysk netto w każdym z czterech kwartałów, a w czwartym kwartale 2010 roku zysk netto na być na poziomie z trzeciego, czyli wyniesie około 37 mln zł - poinformował w poniedziałek pełniący obowiązki prezesa Banku BPH Richard Gaskin.

"Kontynuujemy działania związane z redukcją kosztów, spodziewamy się też niższych kosztów związanych z odpisami na utratę wartości kredytów dzięki dalszej poprawie naszego portfela kredytowego. Spodziewamy się, że w 2012 roku nasz wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do 50-55 proc." - powiedział podczas spotkania z dziennikarzami p.o. prezesa banku Richard Gaskin.

Zgodnie z wcześniej przyjętą strategią Bank BPH planował zejście wskaźnika poniżej 60 proc. w 2012 roku.

d4az0bz

W trzecim kwartale 2010 roku Bank BPH zanotował 36,7 mln zł zysku netto. Wynik jest dużo lepszy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się straty średnio na poziomie 15 mln zł. Sam bank zapowiadał wcześniej, że w trzecim kwartale będzie jeszcze miał stratę netto, a powrót do zysków miał nastąpić dopiero w czwartym kwartale.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników trzeciego kwartału. Powróciliśmy do zyskowności kwartał wcześniej niż się spodziewaliśmy. Zaostrzona polityka kredytowa przyczyniła się do spadku kosztów ryzyka, spadły też koszty ogólne" - powiedział Gaskin.

W czwartym kwartale 2010 roku Bank BPH spodziewa się zysku netto na poziomie zbliżonym do tego, który osiągnął w trzecim kwartale.

Bank BPH planuje też, że jego przychody w IV kwartale będą wyższe niż w III kwartale 2010 roku, kiedy wyniosły 558 mln zł. Zgodnie z planami odpisy, jakie zawiąże BPH w IV kwartale będą niższe niż w III kwartale, kiedy wyniosły 189 mln zł. Koszty banku w ostatnim kwartale 2010 roku w ujęciu kwartalnym mają wzrosnąć. Wskaźnik kosztów do dochodów będzie na lepszym poziomie niż w III kwartale, kiedy wyniósł on 63 proc.

d4az0bz

2011 rok Bank PBH chce zakończyć dodatnim wynikiem na poziomie netto.

"W przyszłym roku każdy z kwartałów ma przynosić zysk netto" - zapowiedział Gaskin.

Gaskin poinformował, że w pierwszej połowie 2011 roku bank zajmie się opracowaniem trzyletniej strategii.

"W tym roku skoncentrowaliśmy się na powrocie do zyskowności banku. Widzimy, że podjęte przez nas działania przynoszą efekty. W pierwszym i drugim kwartale zajmiemy się przygotowaniem planu na trzy kolejne lata" - powiedział.

d4az0bz

Koszty ryzyka Banku BPH w trzecim kwartale 2010 roku obniżyły się o 28 proc. i wyniosły 189 mln zł, a po trzech kwartałach tego roku wynoszą 702 mln zł.

Skonsolidowane dochody na działalności bankowej wzrosły o 1 proc. kw./kw. do 558 mln zł. Wynik odsetkowy stanowił w trzecim kwartale 62 proc. dochodów na działalności bankowej i wyniósł 348 mln zł. Dochody z opłat i prowizji wzrosły o 1 proc. kw./kw. i wyniosły 194 mln zł.

Koszty działania i ogólnego zarządu spadły kw./kw. o 36 proc. Spadek był tak duży z powodu wysokiej bazy (w drugim kwartale bank utworzył jednorazową rezerwę na restrukturyzację w wysokości 143 mln zł). Bez tej pozycji koszty banku w trzecim kwartale spadły o 31,8 mln zł.

Skonsolidowane aktywa banku na koniec września wyniosły 36,1 mld zł i były o 2 proc. wyższe w porównaniu z końcem 2009 roku.

Zgodnie z założeniami strategii Bank BPH koncentruje się na zwiększeniu działalności w segmencie bankowości korporacyjnej, w tym usług dla średniej wielkości klientów korporacyjnych oraz firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W trzecim kwartale bank pozyskał 75 nowych klientów korporacyjnych i ma na koniec trzeciego kwartału 1659 klientów. (PAP)

pr/ asa/

d4az0bz

Podziel się opinią

Share
d4az0bz
d4az0bz