Trwa ładowanie...
dpo6zf4

BANK MILLENNIUM S.A. - Raport roczny R 2012

BANK MILLENNIUM S.A. - Raport roczny R 2012

Share
dpo6zf4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody z tytułu odsetek 2 979 723 2 574 691 713 946 621 891
Przychody z tytułu opłat i prowizji 596 859 579 946 143 008 140 080
Przychody operacyjne 1 857 045 1 774 400 444 950 428 589
Wynik działalności operacyjnej 556 871 523 939 133 427 126 552
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 556 871 523 939 133 427 126 552
Wynik finansowy po opodatkowaniu 450 141 415 342 107 854 100 322
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy 215 672 565 463 51 675 136 582
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 568 395 239 524 854 992 57 855
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 035 377 1 481 759 -248 078 357 904
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 118 351 -1 337 359 28 357 -323 026
Przepływy pieniężne netto, razem 2 651 369 383 924 635 271 92 733
Aktywa razem 52 113 387 49 613 277 12 747 269 11 232 856
Zobowiązania wobec banków 2 253 000 1 522 406 551 098 344 685
Zobowiązania wobec klientów 41 552 183 37 549 802 10 163 931 8 501 585
Kapitał własny 4 475 868 4 260 196 1 094 826 964 544
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 296 736 274 660
Liczba akcji 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,69 3,51 0,90 0,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,69 3,51 0,90 0,80
Współczynnik wypłacalności 13,52% 12,43% 13,52% 12,43%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) - 0,10 - 0,03
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
OpiniairaportBankMillennium_2012.pdf Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego
BANKMILLENNIUMJSF2012_PL.pdf Roczne sprawozdanie finansowe
BankKomZarz2012.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku
Raport o Ładzie Korporacyjnym2012PL.pdf Raport - Ład korporacyjny

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dpo6zf4

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK MILLENNIUM S.A. | | BANKOWY | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-593 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | STANISŁAWA ŻARYNA | | 2 A | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 0 801 331 331 | | 022 598 25 63 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | WWW.BANKMILLENNIUM.PL | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-021-29-31 | | 001379728 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG AUDYT SP. Z O.O. SP.K. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Bogusław Kott Prezes Zarządu
2013-02-27 Joao Bras Jorge Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2013-02-27 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu
2013-02-27 Artur Klimczak Wiceprezes Zarządu
2013-02-27 Julianna Boniuk-Gorzelańczyk Członek Zarządu
2013-02-27 Wojciech Haase Członek Zarządu
2013-02-27 Andrzej Gliński Członek Zarządu
2013-02-27 Maria Jose Campos Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Dariusz Kowalczyk Dyrektor Departamentu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dpo6zf4

Podziel się opinią

Share
dpo6zf4
dpo6zf4