Trwa ładowanie...
d3my4di

BANK PEKAO SA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ...

BANK PEKAO SA - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 30 kwietnia 2015r. (15/2015)

Share
d3my4di
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-06
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 30 kwietnia 2015r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (?Bank?) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 30 kwietnia 2015r. dysponowali 192.127.056 głosami. Oznacza to, że kapitał zakładowy Banku wynoszący 262.470.034 akcji, z których każda daje prawo do jednego głosu, był reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 73,19%. Co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali: UNICREDIT S.p.A., WŁOCHY, 00186 ROME, 131.497.488 głosów, tj. 68,44% na tym Zgromadzeniu i 50,10% ogólnej liczby głosów. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, z siedzibą w Warszawie, 11.640.000 głosów tj. 6,05% na tym Zgromadzeniu i 4,43% ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 1382 ? tekst jednolity).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | UNOFFICIAL TRANSLATION Report 15/2015: Shareholders who held at least 5% of the total votes during the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on 30th April 2015. The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“Bank”) informs that shareholders who participated in the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on 30th April 2015 held 192,127,056 votes. As a result, the share capital of the Bank of 262,470,034 shares, of which one share entitles to one vote, was represented at the Ordinary General Meeting in 73.19%. At least 5% of the total votes during this General Meeting was held by: UNICREDIT S.p.A., ITALY, 00186 ROME, 131,497,488 votes, i.e. 68.44% during this Meeting and 50.10% of the total votes. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, with its register office in Warsaw, 11,640,000 votes, i.e. 6.05% during this Meeting and 4.43% of the total votes. Legal basis: Art. 70 p. 3 of the Act on Public Offering, Conditions
Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies (Journal of Laws of 2013, item 1382 - uniform text). | | |
| | | | |

d3my4di

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2015-05-06 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Departament Prawny
2015-05-06 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Departament Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych
2015-05-06 Ewa Rucińska Dyrektor Gabinetu Prezesa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di