Trwa ładowanie...
d26p0gz

BANK PEKAO SA - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościow ...

BANK PEKAO SA - Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej in. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach przez Bank Pekao SA (27/2014)

Share
d26p0gz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej in. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach przez Bank Pekao SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank Pekao") informuje, iż w dniu 5 grudnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła jednogłośnie decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach (?SKOK Kopernik?) przez Bank Pekao. SKOK Kopernik prowadzi działalność za pośrednictwem 41 oddziałów zlokalizowanych w południowo - zachodniej części Polski. Według sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2014 r. SKOK wykazał aktywa ogółem na poziomie 353 mln PLN, w tym kredyty netto na poziomie około 200 mln PLN oraz depozyty ogółem na poziomie 453 mln PLN. Przejęcie zostanie przeprowadzone przy pełnym wsparciu finansowym ze strony BFG, zarówno w formie dotacji, pokrywającej różnicę pomiędzy wartością gwarantowanych depozytów oraz praw majątkowych SKOK, jak również w formie pełnej gwarancji udzielonych kredytów. Bank Pekao, będący jednym z wiodących banków w Polsce, podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przejęcie SKOK Kopernik kierując się troską o
bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego w Polsce. Podstawa prawna: Art. 56. ust 1. pkt 1) Ustawy o ofercie - informacja poufna | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | UNOFFICIAL TRANSLATION Report 27/2014: Decision of Polish Financial Supervision Authority on acquisition of Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa named Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus) in Ornontowice by Bank Pekao S.A. Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank Pekao") informs that on 5th of December 2014 Polish Financial Supervision Authority has taken unanimous decision on taking over of Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa named Mikołaj Kopernik in Ornontowice (“SKOK Kopernik”) by Bank Pekao. SKOK Kopernik operates through 41 branches located in the south-western part of Poland. According to the financial statement as of 30 June 2014, SKOK reported total assets at the level of PLN 353 million, including net loans of approximately PLN 200 million and total deposits at the level of PLN 453 million. Transaction will be realized with full support of Bank Guarantee Fund, both in terms of donation, covering the difference between amount of SKOK guaranteed deposits and
assets, and full guarantee for existing loans. Bank Pekao, which is one of the leading banks in Poland, has decided to consent to the acquisition of SKOK Kopernik, driven by care for safety and stability of the financial sector in Poland. Legal grounds: Art. 56 section 1 point 1 of the Public Offering Act - Confidential Information | | |
| | | | |

d26p0gz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2014-12-05 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych
2014-12-05 Tomasz Nowacki Dyrektor Zarządzający, Departament Prawny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26p0gz

Podziel się opinią

Share
d26p0gz
d26p0gz