Trwa ładowanie...
dn4so4w

BANK PEKAO SA - Informacje o nabyciu/zbyciu instrumentów finansowych Banku (71/2010)

BANK PEKAO SA - Informacje o nabyciu/zbyciu instrumentów finansowych Banku (71/2010)

Share
dn4so4w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-19
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Informacje o nabyciu/zbyciu instrumentów finansowych Banku
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") przekazuje w załączeniu do wiadomości, otrzymane od osoby zobowiązanej, informacje o transakcjach, których przedmiotem były instrumenty finansowe Banku.
Załączniki
Plik Opis
R_71 nabycie akcji art 160.pdf art 160 nabycie
R_71 sprzedaż akcji art 160.pdf art 160 zbycie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 71/2010: Information onpurchase/sale of financial instruments of BankManagementBoard of Bank Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank”) hereby publishes theenclosed information on transactions on Bank's financial instruments,sent by the obliged person.Legal grounds: Section 160subsection 4 of the Act on Trading in Financial Instruments of 29 July2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Luigi Lovaglio Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku, Dyrektor Generalny
2010-11-19 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy
2010-11-19 Wioletta Reimer Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w